NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 61000-4-11-ed.2
: 333432
: 72031
: 1.3.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61000-4-11-ed.2 (333432):

Tato část souboru definuje metody zkoušky odolnosti a rozsah doporučených zkušebních úrovní krátkodo-bých poklesů napětí, krátkých přerušení a pomalých změn napětí, pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do rozvodných sítí nízkého napětí. Tato norma platí pro elektrická a elektronická zařízení připojo-vaná do střídavých sítí 50 Hz nebo 60 Hz jejichž vstupní fázový proud není větší než 16 A. Předmětem této normy je vytvoření všeobecného doporučení pro vyhodnocování odolnosti elektrických a elektronických zařízení vystavených krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí