NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61000-3-11 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení. (Platnost do 1.11.2022).

NORMA vydána dne 1.9.2001

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 61000-3-11
: 333432
: 62326
: 1.9.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61000-3-11 (333432):

Tato norma uvádí meze pro omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí.Tato norma platí pro zařízení se jmenovitým proudem od 16 A do 75 A včetně, které je předmětem podmíněného připojení. Meze v této části se týkají změn napětí vyzkoušených u odběratelů připojených v rozhraní mezi veřejnou napájecí sítí nízkého napětí a zařízením instalace uživatele. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro meze změn napětí způsobených zařízením, které se zkouší při stanovených podmínkách. Tato část IEC 61000 se také týká zařízení v rozsahu platnosti IEC 61000-3-3, které nesplňuje meze je-li zkoušeno nebo vyhodnocováno s referenční impedancí a je proto předmětem podmíněného připojení