NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61000-1-2 (333432)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 1-2: Obecně - Metodika pro dosažení funkční bezpečnosti elektrických a elektronických systémů s ohledem na elektromagnetické jevy.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 61000-1-2
: 333432
: 502560
: 1.7.2017
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61000-1-2 (333432):

Tato část souboru norem stanoví metodiku pro dosažení funkční bezpečnosti pouze s ohledem na elektro-magnetický jev. Tato metodika zahrnuje důsledek, který má na zařízení použité v takových systémech a in-stalacích. Norma: a) se použije na systémy a instalace souvisící s bezpečností, které zahrnují elektric-ké/elektronické/programovatelné zařízení instalované a používané v souladu s provozními podmínkami; b) zvažuje vliv elektromagnetického prostředí na systémy se vztahem k bezpečnosti; c) netýká se přímého ne-bezpečí elektromagnetických polí na živé tvory ani se netýká porušení izolace se vztahem k bezpečnosti nebo jiných mechanismů, kdy může být osoba vystavena elektrickému nebezpečí