NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60974-11-ed.3 (052205)

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60974-11-ed.3
: 052205
: 88313
: 1.6.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60974-11-ed.3 (052205):

Tato norma platí pro držáky elektrod pro ruční obloukové svařování elektrodami do průměru 10 mm. Stanovuje požadavky na bezpečnost a provoz držáků elektrod