NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60966-2-5-ed.3 (347720)

Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 2-5: Předmětová specifikace sestav kabelů pro rozhlasové a televizní přijímače - Kmitočtový rozsah 0 MHz až 1000 MHz, konektory IEC 61169-2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60966-2-5-ed.3
: 347720
: 502850
: 1.7.2017
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60966-2-5-ed.3 (347720):

Tato norma je předmětovou specifikací, která platí pro ohebné koaxiální kabely popsané v souboru IEC 61196. Vztahuje se na sestavy kabelů pro rádiové a televizní přijímače a zejména na podskupinu 9,52 sestav kabelů (IEC 61169-2). Tyto sestavy kabelů se používají podle popisu v IEC 60728-4. Norma uvádí požadavky na tuto podskupinu a přísnosti, které se musí používa