NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60958-4-1 (368308)

Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60958-4-1
: 368308
: 500899
: 1.10.2016
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60958-4-1 (368308):

Tato norma specifikuje formát pro kódování zvuku používaný pro zvukový obsah. Spolu s IEC 60958-1, IEC 60958-4-2 a IEC 60958-4-4 specifikuje rozhraní pro sériový digitální přenos ze dvou kanálů, ze kterých jsou periodicky odebírány vzorky a lineárně zastoupeny digitální zvuková data z jednoho vysílače do jednoho přijímače