NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60947-5-3-ed.2 (354101)

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60947-5-3-ed.2
: 354101
: 94966
: 1.6.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60947-5-3-ed.2 (354101):

Tato norma stanoví požadavky doplňující ty, které jsou uvedeny v ČSN EN 60947-5-2. Pojednává o aspektech chování při poruchách u bezdotykových přístrojů s definovaným chováním při poruše (PDDB)