NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60917-2-4 (188002)

Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2010

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60917-2-4
: 188002
: 87076
: 1.12.2010
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60917-2-4 (188002):

Tato část souboru specifikuje rozměry pro montážní příruby metrických koster nebo panelových jednotek, které se montují do 19 palcových skříní nebo stojanů. Další rozměry pro kostry nebo panelové jednotky jsou podle souboru norem IEC 60917 a pro 19 palcové skříně nebo stojany podle souboru norem IEC 60297