NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60893-2-ed.2 (346572)

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60893-2-ed.2
: 346572
: 72373
: 1.2.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60893-2-ed.2 (346572):

Norma popisuje metody zkoušení materiálů definovaných v IEC 60893-1. Obsahuje požadavky na aklimatizaci zkušebních vzorků, měření jejich rozměrů, mechanické, elektrické, tepelné a ostatní zkoušky. V přílohách se uvádí způsoby reprezentace kondenzátorů s konečnými ztrátami a přehled nejdůležitějších kapalin se známou permitivitou.