NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60876-1-ed.3 (359246)

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2015

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60876-1-ed.3
: 359246
: 97413
: 1.5.2015
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60876-1-ed.3 (359246):

Tato norma se používá pro optické vláknové přepínače, které mají všechny následující obecné rysy: jsou pasivní v tom, že neobsahují optoelektronické ani jiné měničové prvky; mají jednu nebo více bran pro přenos optického výkonu a dva nebo více stavů, v nichž může být výkon přenášen nebo blokován mezi těmito branami; branami jsou optická vlákna nebo optické konektory. Norma obsahuje informativní přílohu A, která obsahuje příklady technologie přepínačů využívajících magnetooptický jev (MO), informativní přílohu B, která obsahuje příklady technologie přepínačů využívajících mechanické spínání, informativní přílohu C, která obsahuje příklady technologie přepínačů využívajících mikroelektromechanický systém spínání (MEMS), informativní přílohu D, která obsahuje příklady technologie přepínačů využívajících termooptický jev (TO) a informativní přílohu E, která obsahuje přehled definicí pro dobu sepnutí