NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60870-6-702-ed.2 (334660)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 6-702: Protokoly dálkového ovládání kompatibilní s normami ISO a doporučeními ITU-T - Funkční profil pro poskytování aplikační služby TASE.2 v koncových systémech.

NORMA vydána dne 1.4.2015

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60870-6-702-ed.2
: 334660
: 97036
: 1.4.2015
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60870-6-702-ed.2 (334660):

Tato část IEC 60870 je funkčním profilem (FP) a definuje poskytování komunikačních služeb TASE.2 mezi dvěma koncovými systémy řídicího centra. Je zabezpečována přenosovými službami implementovanými v souladu s přenosovými profily definovanými pro typ sítě, který propojuje koncové systémy řídicího centra. Toto je zobrazeno na obrázku 1. Tento FP také definuje poskytování prezentačních a relačních služeb režimu spojení OSI mezi dvěma koncovými systémy. ISO/ISP 14226 specifikuje profily AMM11 pro MMS. Části ISO/ISP 14226, které se zabývají profilem a slouží jako základ pro tento FP jsou ISO/ISP 14226-1 a ISO/ISP 14226-2. Tento FP je v maximální možné míře sladěn s ISO/ISP 14226 a udržuje tuto kompatibilitu pomocí reference. Kromě ISO/ISP 14226 existují požadavky TASE.2. Tyto požadavky jsou specifikovány v tomto FP