NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60870-5-4 (334650)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5: Přenosové protokoly - Oddíl 4: Definice a kódování aplikačních informačních prvků.

NORMA vydána dne 1.11.1997

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60870-5-4
: 334650
: 22461
: 1.11.1997
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60870-5-4 (334650):

Norma je identická s EN 60870-5-4:1993. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-5-4:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl souboru IEC 870-5 platí pro systémy a zařízení dálkového ovládání, založené na sériovém přenosu binárně kódovaných dat, určené pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Dále tento oddíl stanovuje pravidla pro definování informačních prvků a uvádí soubor informačních prvků, především digitální a analogové provozní proměnné veličiny, které se často používají v dálkovém ovládání. ČSN EN 60870-5-4 (33 4650) byla vydána v listopadu 1997