NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-101: Přenosové protokoly - Společná norma pro základní úkoly dálkového ovládání.

NORMA vydána dne 1.5.2005

Česky -
Tištěné (1053.80 CZK)

:

: ČSN EN 60870-5-101-ed.2
: 334650
: 72151
: 1.5.2005
: 174
: 553 g (1.22 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60870-5-101-ed.2 (334650):

Tato Část IEC 60870 je základní normou pro protokoly dálkového ovládání. Norma obsahuje překlad EN 60870-5-101:2003 (idt IEC 60870-5-101:2003). Definuje společnou normu pro dálkové ovládání umožňující spolupráci kompatibilních zařízení dálkového ovládání. Uvádí specifikaci funkčního profilu pro základní úkoly dálkového ovládání. Tento funkční profil je určen pro základní vrstvy (fyzickou, spojovou a aplikační) a určuje výběr z norem ISO a ITU-T i základních norem IEC 60870-5-1 až 4. Dále definuje jednotlivé typy ASDU se základním i rozšířeným časovým označením. Definuje nejdůležitější uživatelské funkce. Uvádí základní požadavky na funkční spolupráci zařízení a systémů dálkového ovládání. Norma obsahuje obecná pravidla pro sestavování společných norem přenosového protokolu (strukturu protokolu, jednotlivé vrstvy, uživatelský proces)