NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60870-2-2 (334620)

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy).

NORMA vydána dne 1.9.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60870-2-2
: 334620
: 53083
: 1.9.1998
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60870-2-2 (334620):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60870-2-2:1996. Evropská norma EN 60870-2-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 870-2-2:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tento oddíl IEC 870-2 je určen pro systémy a zařízení dálkového ovládání se sériovým přenosem bitově kódovaných dat pro sledování a řízení geograficky rozlehlých procesů. Je též základní normou pro zařízení a systémy přenosu signálů a povelů ochran a pro zařízení komunikačního systému s vf přenosem po distribučním vedení podporující systémy automatizovaného řízení distribuce a též pro sdružené komunikační prostředky např. vf přenos po silnoproudém vedení. Tento oddíl stanovuje třídy podmínek pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy), při kterých musí různé součásti systému pracovat. Nejsou zahrnuty speciální podmínky týkající se konkrétně nebezpečí požáru a výbuchu a ionizujícího záření. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Klimatické podmínky, kapitolu 4 - Mechanické vlivy, kapitolu 5 - Další vlivy a kapitolu 6 - Klimatické a mechanické zkoušky. Dále norma obsahuje ještě normativní Přílohy A, B a Přílohu ZA. ČSN EN 60870-2-2 (33 4620) byla vydána v září 1998