NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60846 (356569)

Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama. (Platnost do 28.7.2017).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60846
: 356569
: 74073
: NEPLATNÁ
: 1.9.2005
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN