NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60811-510 (347010)

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu.

NORMA vydána dne 1.1.2013

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60811-510
: 347010
: 91970
: 1.1.2013
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60811-510 (347010):

Tato norma popisuje zkoušku navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu. Tato zkušební metoda je určena speciálně pro polyolefinové izolace komunikačních kabelů