NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60811-407 (347010)

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2013

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60811-407
: 347010
: 91955
: 1.1.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60811-407 (347010):

Tato norma specifikuje zkušební postup pro měření přírůstku hmotnosti polyetylénových a polypropylénových směsí