NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60794-4-20 (359223)

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.10.2021).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60794-4-20
: 359223
: 93020
: NEPLATNÁ
: 1.6.2013
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN