NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60793-1-48 (359213)

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).

NORMA vydána dne 1.7.2004

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 60793-1-48
: 359213
: 70576
: NEPLATNÁ
: 1.7.2004
: 128
: 415 g (0.91 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN