NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60793-1-33-ed.2 (359213)

Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2018

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60793-1-33-ed.2
: 359213
: 504678
: 1.4.2018
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60793-1-33-ed.2 (359213):

Tato norma obsahuje popisy pěti hlavních zkušebních metod pro stanovení parametrů náchylnosti ke korozi pnutím. Cílem této normy je stanovit jednotné požadavky na mechanické vlastnosti náchylnosti ke korozi pnutím pro vlákna na bázi křemíku. Pro stanovení (dynamické) hodnoty nd a (statické) hodnoty ns parametrů náchylnosti ke korozi pnutím jsou použity zkoušky dynamické a statické únavy. V současné době je vzhledem ke specifikaci posuzována pouze hodnota nd. Naměřené hodnoty větší než 18, které jsou naměřeny tímto postupem, odrážejí hodnotu nd křemíku, která je přibližně 20. Vyšší hodnoty se neprojeví jako prokazatelná zvýšená odolnost proti únavě. Mechanické zkoušky křemíkového vlákna určují lomové namáhání a únavové vlastnosti při podmínkách, které co nejvíce modelují praktické aplikace. Tyto metody jsou vhodné pro mnohovidová vlákna kategorie A1, A2 a A3, jednovidová vlákna třídy B a propojovací jednovidová vlákna třídy C. Tyto zkoušky poskytují hodnoty parametru náchylnosti ke korozi pnutím n, které lze použít pro výpočet spolehlivosti podle IEC/TR 62048:2014. Norma obsahuje pět normativních a tři informativní přílohy