NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60770-2 (181078)

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2013).

NORMA vydána dne 1.1.2004

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60770-2
: 181078
: 69259
: NEPLATNÁ
: 1.1.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN