NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60761-1 (356584)

Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60761-1
: 356584
: 74074
: 1.10.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60761-1 (356584):

Tato část souboru norem definuje povinné všeobecné požadavky a dává příklady přijatelných metod pro zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí. Specifikuje všeobecné vlastnosti, všeobecné zkušební postupy, radiační, elektrické bezpečnostní charakteristiky a charakteristiky prostředí a identifikaci a certifikaci zařízení.