NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60749-7-ed.2 (358799)

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2012

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60749-7-ed.2
: 358799
: 89982
: 1.2.2012
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60749-7-ed.2 (358799):

Tato norma definuje zkoušení a měření obsahu vodní páry a dalších plynů uvnitř kovové, nebo keramické hermeticky uzavřené součástky. Zkouška se používá na měření kvality pouzdření a poskytuje informaci o dlouhodobé chemické stabilitě atmosféry uvnitř pouzdra. Je použitelná pro takto pouzdřené polovodičové součástky, ale používá se převážně pro aplikace, kde se požaduje vysoká spolehlivost jako je vojenská technika, nebo letectví. Tato zkouška je destruktivní