NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60749-37 (358799)

Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 37: Zkouška pádem osazené desky metodou používající měřič zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2008

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60749-37
: 358799
: 81899
: 1.9.2008
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60749-37 (358799):

Část 37 souboru norem IEC 60749 popisuje zkušební metodu pro hodnocení a porovnání chování povrchově montovaných elektronických součástek pro ruční elektronické výrobky při působení zrychleného zkušebního prostředí, kdy nadměrný ohyb desky s plošnými spoji vyvolá poruchu výrobku. Popsaná metoda používá měřič zrychlení pro sledování mechanického úderu, který odpovídá namáhání součástky na osazené desce Zkouška je vhodná pro součástky s vývody uspořádanými do matice, nebo pouze po obvodu.