NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60730-2-6-ed.3:2016/A1 (361960)

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.

NORMA vydána dne 1.8.2020

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 60730-2-6-ed.3:2016/A1
: 361960
: 510822
: Změna
: 1.8.2020
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN