NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60728-7-1 (367211)

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60728-7-1
: 367211
: 74150
: 1.10.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60728-7-1 (367211):

Tato část IEC 60728 specifikuje požadavky na fyzickou vrstvu (PHY) hybridní koaxiální vláknové (HFC) venkovní soustavy (OSP). Účelem těchto specifikací je podpořit vývoj a použití systému vzájemného řízení pro rozvíjející se kabelové sítě. Specifikace popisují část protokolu fyzické vrstvy použité pro komunikaci mezi transpondéry, vyhovující subvrstvě hybridního managementu (HMS), tvořícími rozhraní pro řízení členů sítě venkovní soustavy a centrální stanicí.