NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60728-3-1 (367211)

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3-1: Metody měření nelinearity pro plně digitální kanál zatížený DVB-C signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.1.2021).

NORMA vydána dne 1.4.2013

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60728-3-1
: 367211
: 92701
: NEPLATNÁ
: 1.4.2013
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN