NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60726 (351112)

Suché výkonové transformátory. (Platnost do 1.7.2007).

NORMA vydána dne 1.10.2003

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60726
: 351112
: 68638
: NEPLATNÁ
: 1.10.2003
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN