NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60706-5 (010661)

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení.

NORMA vydána dne 1.10.2009

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 60706-5
: 010661
: 82854
: 1.10.2009
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60706-5 (010661):

Normy spolehlivosti zpracovávané v IEC TC 56 Spolehlivost jsou průřezové normy týkající se prakticky všech druhů technických produktů. Testovatelnost je důležitou základní vlastností provozu a údržby systému nebo zařízení a má značný vliv na jeho pohotovost a udržovatelnost. Diagnostické zkoušení lze provádět ručně nebo pomocí testovacího zařízení s různým stupněm automatizace. Optimální návrh testovatelnosti vyžaduje těsnou spolupráci mezi organizacemi zajišťujícími návrh, provoz a údržbu. V této normě je kladen důraz na různá hlediska testovatelnosti a diagnostického zkoušení a na jejich včasnou koordinaci. Cílem této mezinárodní normy je zajistit, aby nezbytné předpoklady týkající se testovatelnosti produktů byly vymezeny v přípravných etapách vývoje, aby je formuloval zákazník a aby byly implementovány, dokumentovány a ověřovány během vývoje. Jsou v ní uvedeny též metody pro realizaci a posuzování testovatelnosti jako nedílné součásti návrhu produktu.