NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60704-2-13-ed.3 (361008)

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par.

NORMA vydána dne 1.7.2017

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60704-2-13-ed.3
: 361008
: 502811
: 1.7.2017
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60704-2-13-ed.3 (361008):

Tyto zvláštní požadavky platí pro elektrické sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par pro domácnost a podobné použití, určené pro filtrování vzduchu v místnosti nebo odsávání vzduchu z místnosti, včetně jejich příslušenství a jejich součástí. Platí také pro odsavače kuchyňských par s externím ventilátorem, který může být namontován uvnitř nebo vně místnosti, kde je umístěn sporákový odsavač par, nebo pro odtahový systém, který je umístěn vedle varné plochy, za ní nebo pod ní