NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615)

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.

NORMA vydána dne 1.2.2006

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60695-6-1-ed.2
: 345615
: 75248
: 1.2.2006
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615):

Tato část IEC 60695 podává informace o optickém měření ztemnění způsobeného kouřem, o všeobecných aspektech optických metod zkoušení kouře, o zvažování zkušebních metod, o vyjadřování výsledků zkoušek kouře a o významnosti výsledků optických měření kouře pro posouzení nebezpečí. Obsahuje definice základních termínů z této oblasti a v přílohách uvádí vztahy mezi viditelností a součinitelem extinkce kouře, jakož i mezi měrnou optickou hustotou, propustností a extinkční plochou. Elektrotechnické výrobky mohou zvyšovat požární nebezpečí uvolňováním kouře, který může způsobit zhoršení viditelnosti a/nebo dezorientaci, což by mohlo ztížit únik z budovy nebo boj s požárem. Vývin kouře a jeho optické vlastnosti lze měřit současně s jinými požárními charakteristikami, např. uvolněným teplem, šířením plamene a vytvářením toxických plynů a korozivních zplodin