NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-403÷405 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 403 až 405: Trubičky ze skelné tkaniny s akrylátovým povlakem. (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2003

Pouze česká předmluva -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-403÷405
: 346553
: 66782
: 1.3.2003
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-403÷405 (346553):

Tato část normy specifikuje požadavky pro trubičky ze skelné tkaniny s akrylovým povlakem. Tyto trubičky je vhodné používat do 155 °C. Tato norma přejímá originál EN, který přejímá francouzsko-anglický originál normy IEC. Originál EN obsahuje 3 stránky anglického textu, originál normy IEC obsahuje 17 stránek dvojjazyčného anglicko-francouzského textu