NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-400÷402 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru. (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2003

Pouze česká předmluva -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-400÷402
: 346553
: 66869
: 1.4.2003
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-400÷402 (346553):

Tato část normy specifikuje požadavky pro tři druhy trubiček ze sklené tkaniny typu E s povlakem ze silikonového elastomeru a rozlišuje v jednotlivých listech tři hladiny průrazného napětí (vysoké: list 400, střední: list 401 a a nízké: list 402). Tyto trubičky je vhodné používat do 180 °C. Tato norma přejímá originál EN, který přejímá francouzsko-anglický originál normy IEC. Originál EN obsahuje 3 stránky, originál normy IEC obsahuje 17 stránek dvojjazyčného anglicko-francouzského textu