NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-283 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.9.2022).

NORMA vydána dne 1.4.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-283
: 346553
: 88075
: 1.4.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-283 (346553):

Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy ohebných polyolefinových teplem smrštitelných trubiček pro izolaci sběrnicových tyčí, se jmenovitým poměrem smrštění 2,5:1. Tyto trubičky se jeví vhodnými pro použití při teplotách do 100 °C. - Typ A - střední tloušťka stěny vnitřní průměr typicky do 170,0 mm - Typ B - silnostěnný vnitřní průměr typicky do 165,0 mm. POZNÁMKA - Z kontextu textu normy vyplývá, že uvedené rozměry jsou rozměry před smrštěním. Trubičky jsou obvykle dodávány v barvách červené nebo hnědé. Vzhledem k tomu, že tyto typy trubiček postihují významný rozsah rozměrů a tloušťek stěn, uvádějí tabulky A.1 a A.2 rady pro rozměry a dostupné tloušťky stěn. Aktuální rozměry jsou předmětem dodavatelsko-odběratelských ujednání. Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci