NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-240÷243 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE. (Text normy není součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.4.2003

Pouze česká předmluva -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-240÷243
: 346553
: 66870
: 1.4.2003
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-240÷243 (346553):

Tato část normy specifikuje požadavky pro teplem smrštitelné (nízký a vysoký poměr smrštění) trubičky z PTFE. Jsou běžně dostupné s normalizovaným vnitřním průměrem do 12 mm ve třech tloušťkách stěny s nízkým stupněm smrštění (listy 240, 241 a 242) a do 100 mm vnitřního průměru s jednou tloušťkou stěny s vysokým stupněm smrštění (list 243). Dodávají se v mléčně bílé až světlehnědé průsvitné barvě a jejich minimální teplota obnovy je 350 °C. Tato norma přejímá originál EN, který přejímá francouzsko-anglický originál normy IEC. Originál EN obsahuje 3 stránky, originál normy IEC obsahuje 17 stránek dvojjazyčného anglicko-francouzského textu.