NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-214-ed.2 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-214-ed.2
: 346553
: 95393
: 1.6.2014
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-214-ed.2 (346553):

Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy teplem smrštitelných polyolefinových trubiček, bez zpomaleného hoření, se jmenovitým poměrem smrštění 3:1. Tyto trubičky se jeví vhodnými pro použití při teplotách do 100 °C. Typ A: střední tloušťka stěny, vnitřní průměr obvykle do 200 mm. Typ B: silná tloušťka stěny, vnitřní průměr obvykle do 200 mm. Trubičky jsou obvykle dodávány v černé barvě. Vzhledem k tomu, že tyto typy trubiček postihují významný rozsah rozměrů a tloušťek stěn, uvádí tabulky A.1 a A.2 rady pro rozměry a dostupné tloušťky stěn. Aktuální rozměry jsou předmětem dodavatelsko-odběratelských ujednání. Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci