NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60684-3-116 (346553)

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2012

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60684-3-116
: 346553
: 90079
: 1.2.2012
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60684-3-116 (346553):

Tato část souboru norem uvádí požadavky na dva typy vytlačovaných polychloroprenových trubiček pro obecné použití - typ 116 - tenkostěnné a typ 117 silnostěnné. Trubičky jsou vhodné pro teploty do 95 °C. Trubičky jsou obvykle dodávány s vnitřním průměrem do 25 mm v těchto neprůhledných barvách: černá, hnědá, červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová, šedivá, bílá a růžová. Jiné rozměry a barvy mohou být předmětem dodavatelsko-odběratelských ujednání. Taková ujednání se považují v souladu s touto normou, pokud jsou v souladu s požadavky, uvedenými v tabulce 2. Materiály, které jsou ve shodě s touto specifikací, odpovídají stanovené úrovni provedení. Avšak uživatelův výběr materiálu pro určitou aplikaci by měl být založen na skutečných požadavcích, nezbytných pro odpovídající provedení v dané aplikaci, nikoliv pouze na samotné specifikaci