NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60674-3-8:2011/A1 (346573)

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Požadavky na symetricky biaxiálně orientované polyethylennaftalátové (PEN) fólie používané pro elektrickou izolaci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 60674-3-8:2011/A1
: 346573
: 502818
: Změna
: 1.7.2017
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN