NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60674-2:2017/A1 (346573)

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60674-2:2017/A1
: 346573
: 508228
: Změna
: 1.9.2019
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN