NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60669-2-6 (354106)

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla.

NORMA vydána dne 1.2.2013

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60669-2-6
: 354106
: 92013
: 1.2.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60669-2-6 (354106):

Tato norma platí pro protipožární spínače používané pro přerušení obvodů nízkého napětí pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla, např. neonové reklamy pouze na střídavý proud se jmenovitým napětím nepřesahujícím 440 V a jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A