NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60669-2-4 (354106)

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60669-2-4
: 354106
: 73952
: 1.10.2005
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60669-2-4 (354106):

Tato norma platí pro ručně ovládané izolační spínače pro všeobecné účely se jmenovitým napětím nepřesahujícím 440 V a jmenovitým proudem nepřesahujícím 125 A, určené pro domovní a podobné pevné elektrické instalace, vnitřní nebo vnější