NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60645-3 (368811)

Audiometry - Část 3: Signály s krátkou dobou trvání na vyšetření sluchu pro audiometrické a neurootologické účely. (Platnost do 1.6.2010).

NORMA vydána dne 1.2.1997

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60645-3
: 368811
: 21131
: NEPLATNÁ
: 1.2.1997
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN