NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60601-2-40-ed.2 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-40: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů.

NORMA vydána dne 1.5.2019

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60601-2-40-ed.2
: 364801
: 507318
: 1.5.2019
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60601-2-40-ed.2 (364801):

českou verzí evropské normy EN 60601-2-40:2019 a platí pro základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektromyografů a vyhodnocovačů evokovaných potenciálů, používaných v neurologii. Toto druhé vydání normy nahrazuje první vydání ČSN EN 60601-2-40 pro elektromyografy z roku 1999. Norma je přizpůsobena skladbě a názvosloví obecné normy ČSN EN 60601-1 ed. 2 z července 2007 a její orientaci na využívání procesu řízení rizika u zdravotnických elektrických přístrojů a na jejich nezbytnou funkčnost. Nové je zahrnutí problematiky použitelnosti a alarmů. Toto vydání obsahuje významné technické změny. Např. pro zkoušení elektromagnetické kompatibility se nepožaduje speciální fantom, je zavedena metoda zkoušení při kontinuálním maskování hladiny akustického tlaku a metoda zkoušení vizuálních stimulátorů, připouští se použití přístrojů, které nejsou určeny pro trvalý provoz, a je upřesněno, že zvukové a vizuální indikátory nemusejí být považovány za alarmové systémy podle IEC 60601-1-8