NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60601-2-19 (364801)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů. (Platnost do 16.7.2024).

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 60601-2-19
: 364801
: 84675
: 1.1.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60601-2-19 (364801):

Norma stanovuje požadavky na kojenecké inkubátory, určené k udržování tepelné rovnováhy kojeneckého pacienta především vyhřívaným vzduchem v kojeneckém prostoru inkubátoru. Předmětem této zvláštní nor-my je stanovení požadavků, které sníží nebezpečí pro pacienty a obsluhu na nejnižší možnou míru a specifi-kace zkoušek k prokázání shody s těmito požadavky. Jedná se o technickou revizi předchozího vydání. Norma je rovněž přizpůsobena skladbě a názvosloví všeobecné normy ČSN EN 60601-1 ed. 2 z července 2007 a její orientaci na využívání procesu řízení rizika a na nezbytnou funkčnost