NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60546-2-ed.2 (180436)

Regulátory s analogovými signály pro použití v systémech řízení průmyslových procesů - Část 2: Návod pro kontrolní a kusové zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60546-2-ed.2
: 180436
: 88185
: 1.5.2011
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60546-2-ed.2 (180436):

Tato část souboru norem se vztahuje na pneumatické a elektrické řídicí jednotky pro průmyslové procesy, které používají analogové signály podle ČSN IEC 381-1 (18 0110) a ČSN IEC 381-2 (18 0111). Opatření této normy se v principu používají na různé řídicí jednotky, ale s nepřerušovanými signály. Úkolem normy je poskytnout technický návod pro prohlídky a kusové zkoušky řídicích jednotek, například pro přejímací zkoušky nebo zkoušky po opravě. Pro celkové hodnocení by se měla používat ČSN EN 60546-1 (18 0436). Kvantitativní krité-ria pro přijatelné vlastnosti se stanoví dohodou mezi výrobcem a uživatelem. Požadavky této normy jsou účinné tehdy, jsou-li dohodnuty mezi výrobcem a uživatelem