NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60519-9 (335002)

Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 9: Zvláštní požadavky na zařízení pro vysokofrekvenční dielektrický ohřev. (Platnost do 1.10.2008).

NORMA vydána dne 1.3.1997

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 60519-9
: 335002
: 21186
: NEPLATNÁ
: 1.3.1997
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN