NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60512-25-6 (354055)

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 60512-25-6
: 354055
: 71930
: 1.3.2005
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60512-25-6 (354055):

Část 25-6 normy IEC 60512 je použitelná pro konektory pro elektronická zařízení, sestavy kabelů nebo propojovací sestavy. Popisuje měření odezvy ve formě obrazce typu oko a kolísání (jitter) v časové oblasti. Zaváděná IEC 60512-25-6 představuje celkem 36 stran anglického a francouzského textu.