NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60512-16-6 (354055)

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-6: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16f: Pevnost vývodů (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Anglicky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60512-16-6
: 354055
: 82327
: 1.3.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN