NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60512-16-11 (354055)

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 16-11: Mechanické zkoušky kontaktů a vývodů - Zkouška 16k: Stahovací síla, nepájené ovíjené spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.1.2009

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 60512-16-11
: 354055
: 82259
: 1.1.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60512-16-11 (354055):

Tato část souboru norem ČSN EN 60512 se používá, pokud to předmětová specifikace požaduje, pro zkoušení konektorů v rozsahu působnosti technické komise IEC TC 48. Pokud je to uvedeno v předmětové specifikaci, je metodu možno použít také pro podobné součástky. Tato část souboru podrobně popisuje standardní zkušební metodu pro stanovení schopnosti komponenty odolávat silám, které by mohly stahovat ovíjený spoj z příslušného kolíku, podél osy kolíku. Takové ovíjené spoje jsou popsány v IEC 60352-1. Tato zkouška se považuje za destruktivní. Zaváděná IEC 60512-16-11 představuje celkem 12 stran anglického a francouzského textu.