NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 60384-8-1 (358291)

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.2.2006

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 60384-8-1
: 358291
: 75191
: 1.2.2006
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 60384-8-1 (358291):

Tato vzorová předmětová specifikace obsahuje požadavky na provedení, návrh a minimální údaje uváděné v předmětové specifikaci pro neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních s keramickým dielektrikem třídy 1, úroveň hodnocení EZ